Rejestry, ewidencje, archiwa

Zespół Organizacyjno-Administracyjny

1. Ewidencja obecności.

2. Rejestr wyjść służbowych i prywatnych.

3. Rejestr umów.

4. Rejestr skarg i wniosków.

5. Książki kontroli.

6. Rejestr kontroli zewnętrznych.

7. Rejestr upoważnień Dyrektora.

8. Rejestr zarządzeń Dyrektora.

9. Rejestr uchwał Rady Powiatu.

10. Rejestr uchwał Zarządu Powiatu.

11. Rejestr zarządzeń Starosty.

12. Rejestr upoważnień Starosty.

13. Składnica akt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

EFS - projekt systemowy "Szansa na Rozwój" współfinansowany z EFS.

14. Rejestr beneficjentów projektu "Szansa na Rozwój".

15. Rejestr przetargów projektu "Szansa na Rozwój".

Zespół Pomocy Instytucjonalnej

1. Rejestr dzieci skierowanych do Domu Dziecka w Darłowie.

2. Rejestr dzieci skierowanych do Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Sławnie.

3. Rejestr dziei skierowanych do Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Dorian" w Darłowie.

4. Rejestr wychowanków mieszkania chronionego.

5. Rejestr udzielonej pomocy uchodźcom.

Zespół Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

1. Rejestr wniosków  o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

2. Rejestr wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

3. Rejetr wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

4. Rejestr wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnopsrawnych.

5. Rejestr wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON sprzętu rehabilitacyjnego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowośći prawnej.

6. Rejestr wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach relizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

Zespół Rodzinnej Opieki Zastępczej

1. Rejestr rodzin zastępczych.

2. Rejestr wychowanków usamodzielnianych.

3. Rejestr rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w spokrewnionych rodzinach zastępczych.

Zespół Finansowo-Księgowy

1. < w opracowaniu >

2.

Wytworzył:
Udostępnił:
Popielarz Andrzej
(2014-02-21 13:53:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Popielarz Andrzej
(2014-04-09 12:18:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki