Dane adresowe

Podstawa prawna działania


Uchwała Nr V/17/99 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 stycznia 1999r. w sprawie powołania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.

Centrum działa na podstawie następujących ustaw:


1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn.zm.)


2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.)


3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)


4) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)


5) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2013r. poz. 135 z poźn. zm.)


6) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493 z poźn. zm.)

Wytworzył:
Udostępnił:
Popielarz Andrzej
(2014-02-21 09:00:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Popielarz Andrzej
(2014-02-21 10:01:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki