Projekt

Powiat  Sławieński - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie realizuje projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020- Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalanym;
Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.   
Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez
wzmocnienie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19.
Budżet projektu dla powiatu sławieńskiego wynosi 203 520,00 zł.

W ramach projektu  dla placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych zakupione zostaną:
- środki ochrony osobistej takie jak maseczki, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, przyłbice,
- sprzęt komputerowy (laptopy, zestawy komputerowe) oraz sprzęt multimedialny,
- wyposażenia miejsc kwarantanny (meble, generator ozonu, termometry bezdotykowe).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Wytworzył:
Udostępnił:
Popielarz Andrzej
(2020-09-14 12:01:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Popielarz Andrzej
(2020-09-14 12:02:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki