Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży

Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie od 1 stycznia 2021r. realizuje projekt "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży" w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej ze Szczecina, powiatem stargardzkim, powiatem goleniowskim, powiatem szczecineckim, powiatem wałeckim, powiatem koszalińskim, powiatem kołobrzeskim i miastem Koszalin. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wartość całego projektu wyniesie do 8 499 219,30 zł.  Dla powiatu sławieńskiego budżet wyniesie do kwoty 701 545,50 zł.
Celem głównym jest zwiększenie dostępności usług społecznych, środowiskowych i opiekuńczych przez wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych, podniesienie kompetencji rodzicielskich i społecznych dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem wychowanków pieczy i usamodzielnianych, zmierzające do wzmocnienia umiejętności adaptacyjnych, wykorzystania zasobów własnych i środowiskowych, celem radzenia sobie z kryzysem. Grupę docelową stanowią mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego o niskich kompetencjach społecznych, zagrożeni ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
„Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” będzie realizowana w latach 2021-2023, następnie po zakończeniu  dotowania projektu (czerwiec 2023r.) przez kolejne trzy lata gotowość do realizacji zadań zostanie utrzymana.
W ramach projektu na terenie powiatu sławieńskiego powstanie Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży,  w ramach której prowadzone będą:
1. skierowane do dzieci i młodzieży warsztaty oraz pomoc „szyta na miarę” w postaci szkoleń, wyjazdów, wsparcia specjalistycznego, edukacji finansowej itp.,
2. przygotowanie kadry asystentów dorastania, pracujących z dziećmi i młodzieżą na co dzień, stanowiących pierwsze wsparcie w kryzysie,
3. wsparcie skierowane do rodziców zbieżne ze wsparciem kierowanym do dzieci i młodzieży mające na celu podniesienie kompetencji rodzicielskich.
Ponadto w ramach projektu odbędą się 10-12 dniowe Treningi wyjazdowe dla 60 uczestników, których kompetencje we wskazanym przez uczestnika i specjalistów zakresie, wymagają wzmocnienia, jak również powstanie Platforma Usług Specjalistycznych, gdzie prezentowane treści będą dostępne 24h na dobę oraz będzie oferowany dostęp do specjalistów w formie zdalnej.

Wytworzył:
Udostępnił:
Popielarz Andrzej
(2021-01-19 15:12:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Popielarz Andrzej
(2021-01-19 15:12:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki